СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ТРОМПЕТИСТИ

25-29 ноември 2013г.

Стара Загора  България

НАЧАЛО  УСЛОВИЯ   НАГРАДИ  ЖУРИ   ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСА  ГРАФИК НА КОНКУРСА  ПРОГРАМА  НОВОСТИ НАГРАДЕНИ

 

 

 

 

I. Условия за участие

1. В международния конкурс за млади тромпетисти  имат право да участват тромпетисти,  разделени в четири групи:

група А до 14 год./вкл. 8кл./

 

група В до 16 год./вкл. 10кл./
 

група С до 18 год./вкл. 12кл./
 

група  D до 22 год.

 

2. Необходими документи:

2.1 Заявление за участие.

2.2 Акт за раждане/ксерокопие/

2.3 Кратка творческа автобиография.

2.4 Две снимки паспортен формат.

2.5 Квитанция за платена такса/пощенски запис/

За група  А -30 лв. В - 40лв., за група С - 50 лв. Група D - 60 лв.
 

2.6 Срок за подаване на документите 25.10.2013г. на адрес:

            e-mail : penchev-competition@dir.bg

6000 гр. Стара Загора

ул.,,Армейска” №7

НУМСИ ,,Хр.Морфова”

/за конкурса/,

а до Петя Стоянова Дончева  пощенски запис за платена такса.

 

II. Конкурсна програма.

 Група А

1.В.Щелоков-Детски концерт или  Ж.Поре – Концертино №1

2.Пиеса по избор.

Група В

1. По избор един от следните концерти: Л.Коган или В.Щелоков3                                                   

2. Пиеса по избор.

Група С

I тур:

1. Я.И.Неруда- Концерт Es dur I част

2. Пиеса по избор

II тур:

1. Н. Таков – Конкурсна пиеса
2.
Пиеса  по избор
 

Група D

I тур:

 1. Й. Хайдн -Концерт Es dur I част

 2. Пиеса по избор: Дж. Енеску – Легенда; А. Онегер - Интрада; Е. Боца - Селски картинки

II тур:

1.     O. Бьом – концерт F moll I част

2.     Пиеса с виртуозен характер по избор

Забележка: Право на едногодишна стипендия от Министерството на културата имат само участници от група "С " ненавършили 18 години.

 

 III. Репетиции за участие:

1. Всички участници имат право на 15 мин. репетиция по график.

2. На конкурса участниците се явяват по ред, определен чрез служебен жребий

3. Организаторите потвърждават  допускането,  реда,  датата и часа за явяване на всеки кандидат на електронна поща на кандидата.

 

 IV. Общи положения:

1. Всеки участник си осигурява корепетитор.

2. Конкурсът се провежда на концертен принцип.

3. Право на цялостно или частично записване и заснемане имат единствено организаторите /участниците не получават за това хонорар/

4. Разноските по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците в конкурса.

 

 V. За допълнителна информация:

 

6000 Стара Загора, ул.,,Армейска” №7, НУМСИ „Хр.Морфова”

тел/факс: +359/42/639748 Петя Дончева

GSM: +359/ 888/948587 Пенчо Пенчев

брошурата можете да изтеглите от тук

penchev-competition@dir. bg
 

http://www.penchev-trumpet.free.bg

 

 

НАЧАЛО  УСЛОВИЯ   НАГРАДИ  ЖУРИ   ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСА  ГРАФИК НА КОНКУРСА  ПРОГРАМА  НОВОСТИ НАГРАДЕНИ